Ontstaan & Over ons

Sterksel

Het idee voor koffiegezelschappen is ontstaan in het Noord-Brabantse Sterksel, een plattelandsgemeenschap met ca. 1250 inwoners, waar ‘iedereen elkaar kent’.

In november 2013 werd door de Dorpsraad in Sterksel, Werkgroep Maatschappelijk in samenwerking met het PON, Carel van der ZandenProvincie Noord-Brabant, Gemeente Heeze-Leende en Streekhuis Boven-Dommel, een enquête gehouden onder de volwassenen in Sterksel. 54% vulde het enquêteformulier in.

Scores, resp. Dorpskern, Villawijk, Buitengebied

Aantrekkelijkheid/sfeer in Sterksel 7,3 7,8 7,1
Kwaliteit van de woonomgeving 7,2 8,3 7,7
Veiligheidsgevoel 7,7 8,0 7,6
Onderling contact/binding in Sterksel 7,4 7,4 7,2
Onderling contact/binding in mijn buurt 7,5 8,9 7,6
Ontmoetingsmogelijkheden 6,9 7,2 6,8
Zorgvoorzieningen 5,5 5,1 6,4
Voorzieningen eerste levensbehoeften 7,2 7,4 7,4

Verbetering van Zorgvoorzieningen en Ontmoetingsmogelijkheden worden als prioriteiten opgepakt. Een  manier om elkaar te ontmoeten, is starten met koffiegezelschappen.


Over ons, koffiegezelschap.nl

Het onderzoek in Sterksel (en Gerwen) was een pilotproject binnen de provincie Noord-Brabant en voor het opstarten van koffiegezelschappen was al snel belangstelling van  buiten Sterksel. Daarom is een aparte website, koffiegezelschap.nl, gemaakt.
Het concept kan door belangstellenden en organisaties kosteloos worden overgenomen.

Vragen? Opmerkingen? Stuur een e-mail naar info@koffiegezelschap.nl