Home

Uit onderzoek blijkt dat veel mensen in alle leeftijdscategorieën behoefte hebben aan meer manieren om elkaar te ontmoeten. Lang niet altijd zijn er voldoende mogelijkheden om een praatje te maken met familie, vrienden, kennissen, buren, collega’s.

Doe mee met een koffiegezelschap:
meer sociale contacten, géén extra kosten, nauwelijks verplichtingen.

Het koffiegezelschap

Eén van de bedachte ideeën naar aanleiding van het onderzoek is lid worden van een ‘koffiegezelschap’.

Bij een deelnemer aan een koffiegezelschap staat één keer in de 14 dagen, op een vaste dag en een vaste tijd – gedurende één uur – de koffie klaar voor de deelnemers.

Een voorbeeld. Daan en Luuk starten met een koffiegezelschap. Bij Daan staat de koffie klaar op de maandag van de oneven week, van 10:30 tot 11:30 uur. Bij Luuk op de maandag van de even week. Peter komt er bij. Hij zet koffie op de donderdag van de oneven week. Het gezelschap kan worden uitgebreid naar maximaal 14 personen, maar het kan ook zijn, dat de deelnemers 3 personen voldoende vinden.

De deelnemers aan het koffiegezelschap zijn niet verplicht om te komen, maar ze zijn welkom.

Er kan van alles worden besproken: actuele zaken, toekomst en verleden, dorps-/buurtperikelen, enz. En er kunnen afspraken gemaakt worden om samen iets te ondernemen of om samen een helpende hand te bieden.

Tijdens de bijeenkomsten wordt alleen koffie en thee geschonken, met een koekje erbij. Dus géén alcoholische dranken, gebak, snacks en dergelijke. Zo kost deelname per saldo niets, immers de koffie die u zelf schenkt, drinkt u in beginsel binnen 14 dagen ook ergens anders.

Koffiegezelschappen zijn voor alle leeftijden en niet alleen voor senioren!
Denk bijvoorbeeld aan ouders van jonge kinderen, die met enige regelmaat bijeen willen komen om even bij te praten. Voor zo’n gezelschap is het misschien handig om de bijeenkomsten van 9:00 tot 10:00 uur te houden.

Neem initiatief: start een koffiegezelschap